Đã mắt cùng chiêm ngưỡng loạt ảnh đẹp của siêu mẫu da trắng chân dài khoe dáng bên cạnh siêu xe Nissan GT-R.

Chân dài khoe dáng bên Nissan GT-R

Chân dài khoe dáng bên Nissan GT-R - Ảnh 1.Chân dài khoe dáng bên Nissan GT-R - Ảnh 2.Chân dài khoe dáng bên Nissan GT-R - Ảnh 3.

Chân dài khoe dáng bên Nissan GT-R - Ảnh 4.Chân dài khoe dáng bên Nissan GT-R - Ảnh 5.Chân dài khoe dáng bên Nissan GT-R - Ảnh 6.Chân dài khoe dáng bên Nissan GT-R - Ảnh 8.Chân dài khoe dáng bên Nissan GT-R - Ảnh 7.

Chân dài khoe dáng bên Nissan GT-R - Ảnh 9.Chân dài khoe dáng bên Nissan GT-R - Ảnh 10.Chân dài khoe dáng bên Nissan GT-R - Ảnh 12.Chân dài khoe dáng bên Nissan GT-R - Ảnh 13.

Xem thêm: Siêu mẫu và siêu xe