Sau những ngày chờ đợi thì Riot đã chính thức ra mắt 3 bộ skin tuyệt đẹp là: Lancer Rogue, Paragon Blitzcrank và Rengar Máy Móc. Còn chờ gì nữa, vào cửa hàng mua ngay thôi…

Sau những lần nhá hàng, Riot Games đã chính thức cho ra mắt những trang phục phong cách máy móc cực chất bao gồm: Lancer Rogue, Lancer Paragon Blitzcrank và Rengar Máy Móc.

Lancer Rogue

Cận cảnh vẻ đẹp nghẹt thở của 3 trang phục mới được Riot ra mắt: Lancer Rogue, Paragon Blitzcrank và Rengar Máy Móc
Cận cảnh vẻ đẹp nghẹt thở của 3 trang phục mới được Riot ra mắt: Lancer Rogue, Paragon Blitzcrank và Rengar Máy Móc
Cận cảnh vẻ đẹp nghẹt thở của 3 trang phục mới được Riot ra mắt: Lancer Rogue, Paragon Blitzcrank và Rengar Máy Móc
Cận cảnh vẻ đẹp nghẹt thở của 3 trang phục mới được Riot ra mắt: Lancer Rogue, Paragon Blitzcrank và Rengar Máy Móc
Cận cảnh vẻ đẹp nghẹt thở của 3 trang phục mới được Riot ra mắt: Lancer Rogue, Paragon Blitzcrank và Rengar Máy Móc
Cận cảnh vẻ đẹp nghẹt thở của 3 trang phục mới được Riot ra mắt: Lancer Rogue, Paragon Blitzcrank và Rengar Máy Móc
Cận cảnh vẻ đẹp nghẹt thở của 3 trang phục mới được Riot ra mắt: Lancer Rogue, Paragon Blitzcrank và Rengar Máy Móc
Cận cảnh vẻ đẹp nghẹt thở của 3 trang phục mới được Riot ra mắt: Lancer Rogue, Paragon Blitzcrank và Rengar Máy Móc

Lancer Paragon Blitzcrank

Cận cảnh vẻ đẹp nghẹt thở của 3 trang phục mới được Riot ra mắt: Lancer Rogue, Paragon Blitzcrank và Rengar Máy Móc
Cận cảnh vẻ đẹp nghẹt thở của 3 trang phục mới được Riot ra mắt: Lancer Rogue, Paragon Blitzcrank và Rengar Máy Móc
Cận cảnh vẻ đẹp nghẹt thở của 3 trang phục mới được Riot ra mắt: Lancer Rogue, Paragon Blitzcrank và Rengar Máy Móc
Cận cảnh vẻ đẹp nghẹt thở của 3 trang phục mới được Riot ra mắt: Lancer Rogue, Paragon Blitzcrank và Rengar Máy Móc
Cận cảnh vẻ đẹp nghẹt thở của 3 trang phục mới được Riot ra mắt: Lancer Rogue, Paragon Blitzcrank và Rengar Máy Móc
Cận cảnh vẻ đẹp nghẹt thở của 3 trang phục mới được Riot ra mắt: Lancer Rogue, Paragon Blitzcrank và Rengar Máy Móc
Cận cảnh vẻ đẹp nghẹt thở của 3 trang phục mới được Riot ra mắt: Lancer Rogue, Paragon Blitzcrank và Rengar Máy Móc
Cận cảnh vẻ đẹp nghẹt thở của 3 trang phục mới được Riot ra mắt: Lancer Rogue, Paragon Blitzcrank và Rengar Máy Móc

Mecha Rengar

Cận cảnh vẻ đẹp nghẹt thở của 3 trang phục mới được Riot ra mắt: Lancer Rogue, Paragon Blitzcrank và Rengar Máy Móc
Cận cảnh vẻ đẹp nghẹt thở của 3 trang phục mới được Riot ra mắt: Lancer Rogue, Paragon Blitzcrank và Rengar Máy Móc
Cận cảnh vẻ đẹp nghẹt thở của 3 trang phục mới được Riot ra mắt: Lancer Rogue, Paragon Blitzcrank và Rengar Máy Móc
Cận cảnh vẻ đẹp nghẹt thở của 3 trang phục mới được Riot ra mắt: Lancer Rogue, Paragon Blitzcrank và Rengar Máy Móc
Cận cảnh vẻ đẹp nghẹt thở của 3 trang phục mới được Riot ra mắt: Lancer Rogue, Paragon Blitzcrank và Rengar Máy Móc
Cận cảnh vẻ đẹp nghẹt thở của 3 trang phục mới được Riot ra mắt: Lancer Rogue, Paragon Blitzcrank và Rengar Máy Móc
Cận cảnh vẻ đẹp nghẹt thở của 3 trang phục mới được Riot ra mắt: Lancer Rogue, Paragon Blitzcrank và Rengar Máy Móc
Cận cảnh vẻ đẹp nghẹt thở của 3 trang phục mới được Riot ra mắt: Lancer Rogue, Paragon Blitzcrank và Rengar Máy Móc
Cận cảnh vẻ đẹp nghẹt thở của 3 trang phục mới được Riot ra mắt: Lancer Rogue, Paragon Blitzcrank và Rengar Máy Móc

Không chỉ thiết kế mới và cho ra mắt hình nền siêu ngầu, Riot còn đang thử nghiệm việc cải thiện mẫu cho vị tướng Blitzcrank lâu đời. Những bản thử nghiệm đầu tiên của Lancer Rogue Blitzcrank, bắn Bàn Tay Hỏa Tiễn từ mẫu đã quá cũ của mình.

Quả thật càng ngày, Riot Games càng đưa ra những trang phục mới chất lượng hơn. Và đây thực sự là món quà cho fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới.