Đây là lịch thi đấu VCS A 2019 tuần 1 diễn ra vào ngày 20/6/2019