Truyện kể về Đông Phương Bất Bại sau khi cướp được bí kíp Quỳ Hoa Bảo Điển. Khi có được cuốn bí kíp tuyệt học võ công Bại liền kiếm một nơi bí ẩn để tu luyện võ công.

Tầng thứ 1 : Theo như cuốn bí kíp sau khi luyện xong có thể giúp người học hô mưa gọi gió, độc bộ thiên hạ, đạt tới cảnh giới cao của võ học. Sau 1 tuần Trăng Bại đã luyện xong một cách dễ dàng, và bại tiếp tục luyện tầng thứ 2.

Tầng thứ 2 : Luyện xong tầng này sẽ trở thành một cao thủ võ lâm nhưng cần phải tự cung (thiến dái) thì mới có thể luyện được.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ. Vì mục tiêu trở thành Võ Lâm Minh Chủ Bại ta đã hạ quyết tâm vung đao cắt mất quý.

Sau 2 tuần trăng luyện tập và dưỡng thương Bại luyện xong tầng 2 và tiếp tục tầng 3.

Hình ảnh có liên quan

 

Tầng thứ 3 : Luyện xong tầng này sẽ trở thành võ Lâm Minh Chủ. Bại vui mừng đọc tiếp, sách ghi: “Luyện võ này không tự cung cũng không sao”.

Tụt hứng Bại ta nổi điên, đốt ngay cuốn bí kíp.

Vô tình bại để xót lại trang cuối của cuốn bí kíp, trang cuối ghi: Nếu đã tự thiến thì sau khi luyện thành bí kíp của quý sẽ mọc lại.
Thế là Bại lên cơn Bại Liệt chết ngay tại chỗ :)))